Artikel gepubliceerd op 21 decemer 2023

Adviesrapporten voor twee Nederlandse bioscopen: een blik vol mogelijkheden

Over de bioscoopmarkt en consumenten vertrouwen

Ook dit jaar heb ik met JW Solutions weer mooie opdrachten uit mogen voeren, zoals de oplevering van adviesrapporten voor twee verschillende bioscopen in Nederland. Los van elkaar kwamen zij bij mij met de vraag om inzicht te geven in hun situatie, de oorzaken en wat ze konden doen om hun kansen te verzilveren.

Betere exploitatieresultaten en terugwinnen marktaandeel

Eén bioscoop wilde vooral weten welke toekomstmogelijkheden zij hebben, hoe ze hun exploitatieresultaten kunnen verbeteren en of hun financiële resultaten wel marktconform zijn. Het rapport moest de directie en Raad van Toezicht zowel inzicht als advies geven. De andere bioscoop zag zich geconfronteerd met teruglopende bezoekersaantallen en een afnemend marktaandeel. Hun vraag was vooral op welke wijze zij weer marktaandeel kunnen terugwinnen, in welk tijdsbestek en wat daarvoor nodig is in de bioscoopexploitatie.

Invloed van internationale ontwikkelingen

Twee verschillende vragen dus, maar voor allebei was het van belang om zowel naar internationale als naar regionale ontwikkelingen te kijken. Internationaal zie je onder andere dat recente gebeurtenissen, zoals natuurlijk corona maar ook de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, de staking van acteurs en schrijvers in de VS en de groei van onlinestreamingsdiensten, wereldwijd invloed hebben en hebben gehad op het bioscoopbezoek. Er is wel sprake van herstel, maar dat gaat langzaam.

Regionaal marktpotentieel en inspirerende internationale sectortrends

Voor meer inzicht in het regionale marktpotentieel heb ik samen met de opdrachtgevers, de cijfers van beide bioscopen afzonderlijk geanalyseerd en afgezet tegen die van hun concurrentie. Met lokaal onderzoek bracht ik onder meer de klantbeleving en de achtergronden van klantkeuzes in beeld en gaf aan waar verbeteringen mogelijk en/of nodig zijn. Verder bevatten de rapporten een brede blik op (inter)nationale ontwikkelingen in de sector zodat ze allebei kennismaakten met inspirerende trends. In de rapporten zijn die weer vertaald naar relevante en concrete mogelijkheden voor elke bioscoop afzonderlijk.

Betere exploitatie en meer bezoekers

Met een sterke onderbouwing bracht ik de positie van de eerste bioscoop in beeld en gaf ze concrete adviezen ter verbetering van onder andere de exploitatie en organisatie en hoe ze verschillende uitdagingen aan kunnen pakken. Voor de andere bioscoop liet ik het marktpotentieel zien en gaf onderbouwde, concrete keuzes voor een exploitatie- en bioscoopconcept om de groeimogelijkheden ook om te zetten in een hogere bezoekersaantallen. Een overzicht van de benodigde investeringen en de te nemen acties om dat nieuwe concept te realiseren, was bovendien een praktische aanvulling op dit adviesrapport.

Stevige basis voor toekomstige groei en positionering

Beide bioscopen hebben deze rapporten omarmd en gebruiken het als basis om de komende jaren de gewenste groei en positionering te realiseren. Ik ben blij dat ik met mijn nationale en internationale kennis en ervaring uit de bioscoopsector, ook deze mooie, regionale bioscopen weer verder heb kunnen helpen.

Benieuwd naar de kansen voor jouw bioscoop(keten) in 2024? Laat het mij weten!

Ook in 2024 sta ik voor je klaar, namens W Solutions of voor internationale projecten of opdrachten uit grote steden via The Big Picture (Cinema Advisers) Ltd. Wie dus ook wil weten waar de kansen liggen voor hun bioscoop en hoe die maximaal benut kunnen worden, die mag altijd met mij contact opnemen. Ik kijk ernaar uit!

Jordi Wientjes